ILD

Environmentální program ILD

Společnost ILD cz s.r.o. pokládá zodpovědné chování k životnímu prostředí za jeden ze základních kamenů svého podnikání. Vedení společnosti klade velký důraz na environmentální vzdělávání zaměstnanců tak, aby celá společnost efektivně využívala zdroje. Cíle, které sledujeme, jsou následující:

  • snižování spotřeby energií a vody
  • snižování spotřeby surovin
  • snižování produkce odpadů
  • snižování emisí optimalizací logistiky přepravy vstupních materiálů a výrobků, omezování hlučnosti

NAŠIM DLOUHODOBÝM CÍLEM JE ZAJIŠTĚNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE PŘI SOUČASNÉM ZACHOVÁNÍ RŮSTU SPOLEČNOSTIwebarchitect eBRÁNA