Nabízíme

Společnost ILD působí v oboru průmyslové filtrace již více než 15 let a zabývá se nejen odlučováním tuhých znečišťujících látek, ale také snižováním plynných emisí včetně záchytu a katalytického spalování těkavých organických látek.

ILD nabízí celou řadu služeb ať už jednotlivě nebo v požadovaném rozsahu. Nabízené služby:

  • Inženýring a poradenství, projekční práce
  • Výroba, zajištěnní dodávek
  • Montáž nebo šéfmontáž dodávaných zařízení
  • Garanční a pogaranční serviswebarchitect eBRÁNA