O nás

Environmentálny program ILD

Spoločnosť ILD SK s.r.o. považuje zodpovedné správanie k životnému prostrediu za jeden zo základných kameňov svojej činnosti. Vedenie spoločnosti kladie veľký dôraz na environmentálne vzdelávanie zamestnancov tak, aby celá spoločnosť efektívne využívala zdroje. Ciele, ktoré sledujeme, sú nasledujúce:


znižovanie spotreby energií a vody
• znižovanie spotreby surovín
• znižovanie produkcie odpadov
•znižovanie emisií
optimalizáciou logistiky prepravy vstupných materiálov a výrobkov, obmedzovaním hlučnosti


NAŠIM DLHODOBÝM CIEĽOM JE ZAISTENIE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA PRI SÚČASNOM ZACHOVANÍ RASTU SPOLOČNOSTI



webarchitect eBRÁNA