História spoločnosti

I ng.
L uděk
D embovský sr.

Zakladateľ spoločnosti

HISTÓRIA SPOLOČNOSTI

Spoločnosť ILD bola založená v prvej polovici roku 1990 ako firma fyzickej osoby pod názvom „ILD – ekológia ovzdušia“, i keď problematikou predmetu činnosti, tj. priemyselnou filtráciou, sa pracovníci spoločnosti zaoberali už od začiatku 80. rokov. V špecifických podmienkach spoločenských zmien na konci 80. a začiatkom 90. rokov charakterizovaných nastupujúcou privatizáciou národných a ďalších podnikov, družstiev apod., zakladateľ firmy ILD - ekológia ovzdušia, zamestnal pracovníkov z predošlej socialistickej firmy. Spoločnosť mala v prvom období svojej činnosti kancelárie v Prahe 6. Tam bol vyvinutý látkový hadicový filter s pulznou regeneráciou upravenou stlačeným vzduchom a bol pomenovaný „Alfa-Jet“.
Uvedenie tohto výrobku na trh bolo veľmi obtiažne, pretože chýbali referencie. Napriek týmto problémom sa uvedenie na trh podarilo a dnes už existuje viac než 500 lokalít, ktoré sú vybavené týmito filtrami v Českej republike i v zahraničí.
Na zvládnutie úloh boli v rokoch 1993 – 1995 prenajaté ďalšie kancelárie pre projekčné oddelenie a v roku 1993 bola od reštituentov odkúpená staršia výrobná hala, predtým výrobné družstvo Kovopodnik v Kladne. V tomto roku došlo k prevedeniu zamestnancov na novo vzniknutú spoločnosť s ručením obmedzeným s názvom ILD – ekológia ovzdušia, s.r.o.
Pre účely výroby elektronických zariadení a regulačných systémov pre filtráciu bola uvedená do činnosti pobočka ILD ekológia ovzdušia, s.r.o. vo Vsetíne.
V druhej polovici 90. rokov bola založená sesterská firma ILD SK, s.r.o. v Košiciach a boli opustené kancelárie v Prahe. V tomto období odovzdal Ing. Luděk Dembovský sr. riadenie firmy svojmu synovi Ing. Luďkovi Dembovskému jr.

Z dôvodu lepšej možnosti sledovania ekonomiky bola v Kladně oddelená výroba od inžinierskej a projekčnej činnosti. Výroba sa vo februári 2000 stala samostatnou spoločnosťou s názvom ILD - Kovo, s.r.o., v roku 2001 zmeneným na ILD CZ, s.r.o.

V priebehu rokov 2001 – 2007 došlo opäť k postupnému prevedeniu zamestnancov projekcie, realizácie a výroby riadiacich systémov z ILD ekológie ovzdušia na ILD CZ, s.r.o.

Pre účely servisných prác, prevádzanie opráv a údržby filtračných zariadení vznikla začiatkom roku 1998 firma DUST Service, s.r.o. so sídlom vo Vsetíne a pre výrobu filtračných hadíc bola ku koncu 90. rokov založená v Košiciach firma FILTEX, s.r.o.

Všetkými uvedenými opatreniami tak bola vytvorená štruktúra, ktorá je dnes už ustálená a zaisťuje práce v oblasti čistenia odpadových plynov v priemysle v plnom spektre potrieb investorov.
V 90. rokoch vzniklo v danom oboru mnoho hospodárskych subjektov. K dnešnému dňu mnoho z nich už neexistuje, avšak ILD zo všetkými svojimi orgánmi preukazuje dokonalú životaschopnosť a v súčasnej dobe prežíva búrlivý rozvoj, pri ktorom sú rozširované priestory, stavané nové objekty a nakupované a uvádzané do prevádzky moderné výrobné stroje.
Z pôvodných cca 25 miliónov obratu v rokoch 1990-91 je v súčasnej dobe obrat niekoľko sto miliónov slovenských korún a stále existuje tendencia jeho rastu. Rastie rozsah inžinierskej činnosti v investičnej výrobe, rozširuje sa sortiment výrobkov v odbore čistenia priemyselných plynov a vysoko stúpa kvalita realizovaných zariadení.webarchitect eBRÁNA