Historie společnosti

I ng.

L uděk

D embovský sr.

Zakladatel společnosti

HISTORIE SPOLEČNOSTI

Společnost ILD byla založena v první polovině roku 1990 jako firma fyzické osoby pod názvem „ILD – ekologie ovzduší“, i když problematikou předmětu činnosti, tj. průmyslovou filtrací, se pracovníci společnosti zabývali již od počátku 80. let. Ve specifických podmínkách společenských změn na konci 80. a začátku 90. let charakterizovaných nastupující privatizací národních a dalších podniků, družstev apod., zakladatel firmy ILD-ekologie ovzduší zaměstnal pracovníky z dřívější socialistické firmy. Společnost měla v prvním období své činnosti kanceláře v Praze 6. Tam byl vyvinut látkový hadicový filtr s pulzním proplachem upraveným stlačeným vzduchem a byl pojmenován „Alfa-Jet“.
Uvedení tohoto výrobku na trh bylo velmi obtížné, neboť chyběly reference. Přes tyto potíže se posléze uvedení na trh podařilo a dnes již existuje více než 500 lokalit osazených těmito filtry v České republice i v zahraničí.
Pro zvládnutí úkolů byly v letech 1993 – 1995 pronajaty další kanceláře pro projekční oddělení a v roce 1993 byla od restituentů odkoupena starší výrobní továrna, dříve výrobní družstvo Kovopodnik v Kladně. V tomto roce došlo k převedení zaměstnanců na nově vzniklou společnost s ručením omezeným s názvem ILD – ekologie ovzduší, s.r.o.
Pro účely výroby elektronických zařízení a regulačních systémů pro filtraci byla uvedena do činnosti pobočka ILD ekologie ovzduší, s.r.o. ve Vsetíně.
Ve druhé polovině 90. let byla založena sesterská firma ILD SK, s.r.o. v Košicích a byly opuštěny kanceláře v Praze. V témže období předal ing. Luděk Dembovský sr. řízení filrmy svému synovi ing. Luďkovi Dembovskému jr.

Z důvodu lepší možnosti sledování ekonomiky byla v Kladně oddělena výroba od inženýrské a projekční činnosti. Výroba se v únoru 2000 stala samostatnou společností s názvem ILD-Kovo, s.r.o., v roce 2001 změněným na ILD cz, s.r.o.

V průběhu let 2001 – 2007 došlo opět k postupnému převedení zaměstnanců projekce, realizace a výroby řídicích systémů z ILD ekologie ovzduší na ILD cz, s.r.o.

Pro účely servisních prací, provádění oprav a údržby filtračních zařízení vznikla počátkem roku 1998 firma DUST Service, s.r.o. se sídlem ve Vsetíně a pro výrobu filtračních hadic byla ke konci 90. let založena v Košicích firma FILTEX, s.r.o.

Všemi uvedenými opatřeními tak byla vytvořena struktura, která je dnes již ustálená a zajišťuje práce v oblasti čištění odpadních plynů v průmyslu v plném spektru potřeb investorů.
V 90. letech vzniklo v daném oboru mnoho hospodářských subjektů. K dnešnímu dni řada z nich již neexistuje, avšak ILD se všemi svými orgány prokazuje dokonalou životaschopnost a v současné době prožívá bouřlivý rozvoj, při kterém jsou rozšiřovány prostory, stavěny nové objekty a nakupovány a uváděny do provozu moderní výrobní stroje.
Z původních cca 25 milionů obratu v letech 1990-91 je v současné době obrat několik set milionů českých korun a stále existuje tendence jeho růstu. Roste rozsah inženýrské činnosti v investiční výrobě, rozšiřuje se sortiment výrobků v oboru čištění průmyslových plynů a vysoce stoupá kvalita realizovaných zařízení.webarchitect eBRÁNA