Ponúkame

Spoločnosť ILD pôsobí v odbore priemyselnej filtrácie už viac ako 15 rokov a zaoberá sa nielen odlučovaním tuhých znečisťujúcich látok, ale aj znižovaním plynných emisií vrátane zachytávania a katalytického spaľovania prchavých organických látok.

ILD ponúka celú radu služieb buď jednotlivo alebo v požadovanom rozsahu. Ponúkame služby:


• Inžiniering a poradenstvo, projekčné práce
• Výroba, dodávky
• Montáž alebo šéfmontáž dodávaných zariadení
• Garančný a pogarančný serviswebarchitect eBRÁNA