Reference

Vzhledem k velkému počtu realizovaných staveb nelze všechny uvádět, velký výčet realizací zařazených do skupin podle odprašované technologie můžete najít v našem REFERENČNÍM LISTU

Podsekce

Železiarne Podbrezová a.s.

Odsávací a filtrační systém k odsávání spalin z pecí EAF a LF

LIAS Vintířov k.s.

Čištění kouřových plynů rotační pece na výrobu lehkého kameniva - generální dodávka (ve výstavbě)

Odsíření a termické dopalování CO a VOC

KOVOHUTY, a.s. Krompachy, SR

Modernizace výroby měděných anod - generální dodávka

Spalovna Motol

Rekonstrukce spalovny nebezpečných odpadů

LAUFEN Znojmo

Čištění spalin z vozokomorových pecí pomocí kaskádového adsorbéru firmy Hellmich pro záchyt HF

CALMIT Tisovec, SR

Odprášení čtyř šachtových pecí na výpal vápna


webarchitect eBRÁNA