Referencie

Vzhľadom k veľkému počtu realizovaných stavieb nie je možné všetky uvádzať, veľký výpočet realizácií zariadených do skupín podľa odprašovanej technológie môžete nájsť v našom REFERENČNOM LISTE

Podsekce

KOVOHUTY, a.s. Krompachy, SR

Modernizácia výroby medených anód - kapacita 250 t Cu/tavbu

Spaľovňa Motol

Rekonštrukcia spaľovne nebezpečných odpadov

LAUFEN Znojmo

Čistenie spalín z vozokomorových pecí pomocou kaskádového adsorbéru firmy Hellmich pre záchyt HF

CALMIT Tisovec, SR

Odprášenia štyroch šachtových pecí na výpal vápna


webarchitect eBRÁNA