CALMIT Tisovec, SR

Odprášenie štyroch šachtových pecí na výpal vápna

Realizácia: 2006

Popis
V závode CALMIT Tisovec realizovala spoločnosť ILD odprášenia štyroch šachtových pecí na výpal vápna. Šachtové pece využívajú ako palivo zemný plyn. Každá šachtová pec je odprašovaná samostatne a zariadenie pozostáva z nasledovných komponentov:
• Chladič spalín (spaliny - voda)
Pre využitie tepla zo spalín bol navrhnutý chladič spalín - voda, ktorý nahradí jestvujúce zariadenie. V chladiči dôjde k ochladeniu spalín na cca 120°C, ktoré ďalej vstupujú do filtra. Teplá voda sa v zimnom období využíva k vyhrievaniu administratívnej budovy. V letných mesiacoch sa voda opäť chladí v chladiči vody, ktorý je spoločný pre všetky 4 pece. Ochladená voda sa opätovne využíva na chladenie spalín a ohriaty vzduch ako primárny vzduch do pecí.
• Vzduchotechnické potrubie vrátane prisávacích a uzatváracích klapiek, by-passu chladiča a OK
• Filtračné jednotky ALFA-JET Plus (4 ks), každý o filtračnej ploche 190 m2 s ihlanovou výsypkou. Ako materiál filtračných hadíc bol použitý polyakrylnitril
• Vyprázdňovacie zariadenie
Pre odsun odpraškov bol použitý rotačný podávač, z ktorého sú odprašky sklzom a závitovkovým dopravníkom presunuté do sila pod šachtovou pecou
• Jestvujúci radiálny ventilátor RVE 1250
• Napojenie elektro a ovládanie dodaných zariadení z rozvádzačov umiestnených v blízkosti jednotlivých zariadení, rozvodne a velínuwebarchitect eBRÁNA