KOVOHUTY, a.s. Krompachy, SR

Modernizácia výroby medených anód – kapacita 250 t Cu / tavbu


Ukončenie realizácie: 12/2008

Firma ILD SK, s.r.o. bola spoločnosťou Kovohuty, a.s. vybraná ako generálny dodávateľ. Spoločnosť Kovohuty, a.s. odkúpila technologické zariadenie na výrobu anód od firmy Simar Societá Metali Marghera S.p.A., ktoré sme zdemontovali, prepravili z Talianska do Krompách, naprojektovali jeho umiestnenie v areáli spoločnosti, postavili haly pre umiestnenie technológie, opravili a doplnili ho nevyhnutnými zariadeniami, ktoré neboli vhodné na demontáž a prepravu, namontovali a uviedli v spolupráci s investorom do prevádzky dielo tak, že spĺňa všetky legislatívne požiadavky, pričom je zabezpečená jeho kompletnosť a funkčnosť.

Rozsah dodávok:

Dodávka kompletnej technologickej linky na výrobu medených anód pozostávajúca z:

 • Celkové projekčné riešenie
 • Stavebná časť – kompletná nová dvojloďová hala vrátane základov, základov pod technológiu (základy pod pec Maerz 30 x 30 m na úrovni –8 m (spodná voda na úrovni –2 m))
 • Demontáž, repasácia a montáž anódovej pece MAERZ a odlievacieho karuselu OUTOKUMPU
 • Dodávka chladiacich veží a chladiacich okruhov
 • Dodávka hydraulických staníc
 • Dodávka kompresorovej stanice
 • Dodávka dopaľovacej komory, utilizačného kotla 10t/h (páry), rekuperátora, kondenzačný okruh parnej turbíny
 • Filtračná jednotka ALFA-JET - 3000 m 2, vrátane vyhrievanej výsypky a izolácii
 • Ventilátor, Q = 55,5 m3/s, tmax =130 °C, 500 kW, vzduchotechnické potrubie
 • Zdroje a rozvody technických plynov
 • Prípojka VN, trafostanice, rozvodňa NN, kompletný riadiaci systém
 • Váhy, žeriavy, mobilné stroje

Soubory ke stažení:

Bloková schéma Bloková schéma (83 KB)

Podsekce

Hlavné výrobné zariadenie

Hlavnými výrobnými zariadeniami sú taviaca rafinačná pec MAERZ - naklápacia s plamenným ohrevom a odlievací karudsel OUTOKUMPU. Kapacita pece je 250 tun madi na jednu tavbu

Utilizačný kotol 10 t/h

Utilizačný kotol dodala spoločnosť KOVOSTA-FLUID Hranice, a.s


webarchitect eBRÁNA