Utilizačný kotol 10 t/h

Kotol slúži na ochladzovanie spalín z teploty cca 1.100 – 1.200 °C na teplotu cca 450 °C na výstupnej prírube kotla. Teplo odobraná zo spalín slúži k výrobe nasýtenej pary 1,2 MPa. Kotol je tvorený membránovými stenami zo žiaruvzdorných trubiek, steny sú osadené v nosnej konštrukcii a z vonkajšej strany sú kryté tepelnou izoláciou vybavenou profilovým plechom. Kotol je vybavený kontrolnými otvormi v rôznych výškových úrovniach, ktoré slúžia ku kontrole vnútorných strán žiaruvzdorných trubiek. Pod komorami kotla sú výsypky pre zachytávanie odpraškov tak zo spalín, ako aj z čistenia kotla. Odprašky z výsypiek sú odvádzané do pojazdných kontajnerov.

Do kotla sa privádza voda z jestvujúcej úpravne vody, ktorá pozostáva zo zásobnej nádrže surovej vody, z dávkovacích čerpadiel a miešacích nádrží. Zmäkčená voda je zo zásobnej nádrže čerpaná do odplyňováku. Odplynená voda je pomocou dvojice napájacích čerpadiel (100% rezerva) dopravovaná do bubna kotla.


Základné technické údaje:

Typ vysokotlakový parný splinový kotol
Menovitý výkon 7,5 t/h
Maximálny výkon 9,6 t/h
Špičkový výkon 10,5 t/h - pri nezaprášenom kotly
Minimálny výkon 1-2 t/h - pri režime liatia
Výstupný pretlak pary 22,5 bar
Maximálny tlak pary 29,5 bar
Skúšobný tlak 48 bar
Výstupný teplota pary 460 +/- 10 °C - pri nomin. výkone
Maximálna teplota pary 490 °C
Teplota napájacej vody 105 °C
Rozmery (d x š x v) 10,8 x 4 x 17,3
Rozmery vrátane konštrukcie 13,8 x 9,2 x 17,3
Váha vrátanie náplní 125 t
Prevádzková vstupná teplota spalín 1000 °C
Max. vstupná teplota spalín 1100 °C
Výstupná teplota spalín 380 - 480 °C pri men. výkone
Výstupná teplota spalín 245 +/- 30 °Cpri režime liatia

webarchitect eBRÁNA