SLUŽBY

Podsekce

Inžiniering a poradenstvo

Návrhy riešení, projekty, zaistenie výroby, koordinácia a kontrola dodávok a montáže, uvedenie do prevádzky

Projekčná činnosť

Projekčná činnosť v odbore vzduchotechnika a odprašovanie a v príbuzných odboroch.

Servisná činnosť

Garančné a pogarančné servisy


webarchitect eBRÁNA