Projekčná činnosť

Firma ILD SK s.r.o. zaisťuje vypracovanie projektovej dokumentácie hlavne v odboroch priemyselnej vzduchotechniky, odprašovania a v príbuzných odboroch. V rámci komplexnej dodávky projektovej dokumentácie zaisťujeme aj vypracovanie projektovej dokumentácie súvisiacich profesií, hlavne elektročasť a M+R, oceľové konštrukcie vrátane statických výpočtov, stavebnej úpravy, rozvody tlakového vzduchu apod.
ILD zaisťuje vypracovanie tak zadávacích dokumentácii pre stavebné konanie, ako aj realizačných projektových dokumentácií. pri akciách realizovaných spoločnosťou ILD, zabezpečujeme tiež spracovanie dokumentácie skutočného prevedenia diela.
Textová časť projektovej dokumentácie je spracovaná v programoch Word a Excel, výkresová časť dokumentácie sa spracúvava v programoch AutoCAD 2008 a Autodesk Inventor 2008. Vypracovanie projektovej dokumentácie zabezpečujú osoby s autorizáciou v príslušnom odbore podľa Zákona SNR č. 138/1992 Zb. v platnom znení.webarchitect eBRÁNA