VÝROBKY

Podsekce

Filtračné jednotky

Spoločnosť ILD sa v prvých rokoch svojej činnosti venovala prevažne odlučovaniu tuhých znečisťujúcich látok. Pre tieto účely vyvinula látkový hadicový filter ALFA-JET Plus s pulznou regeneráciou stlačeným vzduchom.
Postupom času sa začali vyrábať ďalšie typy filtračných jednotiek, a to filtre typu MINI-JET, DELTA-JET a filtre s vibračným oklepom.

Vzduchotechnické potrubie

ILD SK vyrába kruhové i hranaté vzduchotechnické potrubie skupiny II a III vrátane tvaroviek, výdychových hlavíc, rôznych prechodových dielov, kompenzátorov apod.

Riadiaca jednotka filtra

Riadiace jednotky filtra v základnom prevedení ovládajú regeneráciu filtračných hadíc a dobeh filtračných zariadení..


webarchitect eBRÁNA