ALFA-JET Plus

  • Filter ALFA JET Plus má stavebnicovú konštrukciu, kedy je možné stavať jednotlivé moduly podľa priestorovej dispozície vedľa seba, do šírky i na výšku
  • Min. filtračná plocha je 18 m2, max. plocha nie je obmedzená, ide o násobky 18
  • Filtračné zariadenie pracuje v podtlakovom režime, ktorý zaisťuje ventilátor umiestnený za filtrom
  • Tuhé znečisťujúce látky sa zachytávajú na povrchu filtračných hadíc, ktoré sú vystužené kovovými filtračnými košmi
  • Filtračný materiál, rovnako ako materiál oporných košov, je navrhovaný podľa charakteru a teploty znečistenej vzdušniny
  • Filtračné hadice a koše sú inštalované zhora, tzn., že nad filtrom musí byť dostatok miesta pre vysunutie oporných košov
  • Prach zachytený na povrchu filtračných hadíc je zrážaný prúdom stlačeného vzduchu pri spätnom prefuku pôsobiacim proti ťahu ventilátora do výsypky filtra odkiaľ je vynášaný pomocou rotačného podávača, závitovkového dopravníka, alebo je hromadený napr. v odpadovom koši alebo BIG-BAGU.
  • Filtračnú jednotku ALFA-JET Plus je možné vybaviť poistnou klapkou pre prípad, že odprašovaný materiál tvorí so vzduchom výbušnú zmes a teda hrozí možnosť výbuchu


webarchitect eBRÁNA