Riadiaca jednotka filtra

Spoločnosť ILD vyvinula vlastné riadiace jednotky, ktoré ovládajú elektro-magnetické ventily regeneračného systému filtra.
Jednotka MARF 10.0 vysiela impulzy v presne nastavenej dĺžke (je možné užívateľsky nastaviť) a v pevne nastavenom časovom intervale (je možné užívateľsky nastaviť).
Riadiace jednotky typu MARF13 môžu vysielať impulzy v presne nastavenej dĺžke (je možné užívateľsky nastaviť) v časovom intervale, ktorý je nastavený automaticky podľa veľkosti tlakovej straty filtra tak, aby bola udržiavaná konštantná tlaková strata. To znamená, že pri zväčšujúcej sa tlakovej strate sa interval skracuje a pri znižujúcej sa tlakovej strate sa interval predlžuje. Riadiace jednotky typu MARF13, umožňujú rovnako merať a vyhodnocovať tlak vzduchu vo vzdušníku filtra.
Všetky jednotky sú schopné ovládať dobeh filtra s následným oneskoreným odsunom odpraškov, tak aby filtračné zariadenie ostalo čisté a odfiltrované časti neostali vo filtračnom zariadení.

Typy jednotiek:
MARF 10.0 – ovláda 1-10 ventilov 24 V DC
MARF 10.8 – ovláda 1-80 ventilov 24 V DC
MARF 13.0 – ovláda 1-24 ventilov 24 V DC
MARF 13.8 – ovláda 1-96 ventilov 24 V DC
MARF 13.23 – ovláda 1-24 ventilov 230 V ACwebarchitect eBRÁNA