Vyprázdňovacie a iné zariadenia

 • Pre účely vyprázdňovania výsypiek filtrov vyrába ILD SK nasledujúce zariadenia:

  Rotační podávač v dvoch veľkostiach (i v prevedení Ex pre prostredie s nebezpečenstvom výbuchu)

  - RP 250x150
  - RP 250x250

  Gravitačná dvojklapka
  Dvojklapka s núteným pohonom

 • Medzi ďalšie výrobky ILD SK používané pri dodávkach vzduchotechnických systémov patria:

  Dávkovač sorbentu
  Poistná klapka
  Spätná klapka
  Otočné klapky
  ovládané ručne, pneumaticky alebo elektricky
  - jednolistové
  - dvojlistové
  Prisávacie klapky


webarchitect eBRÁNA