Inženýring a poradenství

Společnost ILD se zpočátku zaměřovala na odsávání z technologických procesů a tzv. „studené“ filtraci, kdy teplota odsávané vzdušiny dosahovala max. 150 °C. Jednalo se převážně o technologické filtry, které zachycovaly surovinu.
Se zpřísňujícími se požadavky legislativy se v průběhu let rozšířil záběr řešených problémů nejen na odprášení horkých provozů, ale také na plnění emisních limitů plynů, kovů a VOC.

  • Čištění spalin a odsávání od technologických procesů (výroba a zpracování kovů, skla, vápna, cementu, gumárenských směsí apod.)

  • Čištění spalin kotlů na tuhá paliva (uhlí, biomasa) – odprášení a odsíření

  • Čištění spalin spaloven odpadů (prach, HCl, HF, SO2, PCDD/F, kovy)

  • Likvidace těkavých organických látek (VOC) – zakoncentrace s katalytickým dopalováním


webarchitect eBRÁNA