ALFA-JET Plus

  • Filtr ALFA JET Plus má stavebnicovou konstrukci, kde lze stavět jednotlivé moduly dle prostorových dispozic vedle sebe, do šířky i na výšku
  • Min. filtrační plocha činí 18 m2, max. plocha není omezena, jedná se o násobky 18
  • Filtrační zařízení pracuje v podtlakovém režimu, který zajišťuje ventilátor umístěný za filtrem
  • Tuhé znečišťující látky se zachycují na povrchu filtračních hadic, které jsou vyztuženy kovovými filtračními koši
  • Filtrační materiál stejně jako materiál opěrných košů je navrhován podle charakteru a teploty znečištěné vzdušiny
  • Filtrační hadice i koše jsou instalovány shora, tzn., že nad filtrem musí být dostatek místa pro vysunutí opěrných košů
  • Prach zachycený na povrchu filtračních hadic je srážen proudem stlačeného vzduchu při zpětném profuku působícím proti tahu ventilátoru do výsypky filtru odkud je vynášen pomocí rotačního podavače, šnekového dopravníku, či je hromaděn např. v popelnici nebo BIG-BAGU.
  • Filtrační jednotku ALFA-JET Plus je možné vybavit pojistnou klapkou pro případ, že odprašovaný materiál tvoří se vzduchem výbušnou směs a tudíž hrozí možnost výbuchu


webarchitect eBRÁNA