Řídící jednotka filtru

Společnost ILD vyvinula vlastní řídící jednotky, které ovládají elektro-magnetické ventily regeneračního systému filtru.
Jednotka MARF 10.0 vysílá pulsy v přesně nastavené délce (lze uživatelsky nastavit) a v pevně nastaveném časovém intervalu (lze uživatelsky nastavit).
Řídící jednotky typu MARF13 mohou vysílat pulsy v přesně nastavené délce (lze uživatelsky nastavit) v časovém intervalu, který je nastavený automaticky podle velikosti tlakové ztráty filtru, tak aby byla udržována konstantní tlaková ztráta. To znamená, že při zvětšující se tlakové ztrátě se interval zkracuje a při snižující se tlakové ztrátě se interval prodlužuje. Řídící jednotky typu MARF13, umožňují rovněž měřit a vyhodnocovat tlak vzduchu ve vzdušníku filtru.
Všechny jednotky jsou schopné ovládat doběh filtru s následným zpožděným odsunem odprašků, tak aby filtrační zařízení zůstalo čisté a odfiltrované části nezůstaly ve filtračním zařízení.


Typy jednotek:
MARF 10.0 – ovládá 1-10 ventilů 24 V DC
MARF 10.8 – ovládá 1-80 ventilů 24 V DC
MARF 13.0 – ovládá 1-24 ventilů 24 V DC
MARF 13.8 – ovládá 1-96 ventilů 24 V DC
MARF 13.23 – ovládá 1-24 ventilů 230 V ACwebarchitect eBRÁNA