FN Motol Spalovna nebezpečných odpadů – čištění spalin

Realizace: 2004
FN Motol

Rozsah dodávek:

  • čištění spalin metodou injektáže sorbentů do proudu spalin
  • systém dávkování a recyklace sorbentů firmy Hellmich GmbH (ILD je výhradním zástupcem firmy Hellmich na území ČR a SR)
  • použité sorbenty
  • vápenný hydrát pro záchyt kysele reagujících plynů,
  • aktivní uhlí pro záchyt rtuti a části perzistentních organických látek
  • spaliny a směs sorbentů jsou vedeny přes vířivý reaktor a tkaninový filtr
  • na povrchu sorbentů dochází k záchytu škodlivin a následně jsou směs sorbentů a ostatní tuhé znečišťující látky odloučeny tkaninovým filtrem ALFA-JET Plus 235/3,5-1,5-3
  • pro odsávání spalin byl navržen radiální vysokotlakový ventilátor na spojku, který je ovládán pomocí frekvenčního měniče na základě vyhodnocování podtlaku ve spalovací komoře.
  •  
Dílo bylo součástí generální dodávky, zajišťované společností ČKD Praha DIZ, a.s.

KONTAKTUJTE NÁS 

Pokud se chcete dozvědět více informací nebo máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte a napište