realizácie ekologických projektov

Projekčná činnosť

Čistenie odp. plynov

FILTRAČNÉ JEDNOTKY

Filtračné textílie

Generálne dodávky

SPOLOČNOSŤ ILD

Spoločnosť ILD pôsobí v odbore priemyselnej filtrácie od roku 1990 a zaoberá sa nie len odlučovaním tuhých znečisťujúcich látok ale tak isto znižovaním plynných emisií vrátane záchytu a katalytického spaľovania prchavých organických látok.

ILD ponúka celú radu služieb či už jednotlivo alebo v požadovanom rozsahu.

Ponúkané služby:

Inžiniering a poradenstvo, projekčné práce.

Výroba, zabezpečovanie dodávok.

Montáž alebo šéfmontáž dodávaných zariadení.

Garančný a pogarančný servis.

,,Spoločnosť ILD SK spol. s r.o. považuje zodpovedné chovanie sa k životnému prostrediu za jeden zo základných kameňov svojho podnikania.“

Mostek Energo s.r.o

Kombinovaná výrobňa tepla a elektrickej energie

Železiarne Podbrezová a.s.

Odsávací a filtračný systém odsávánia spalín z pece EAF a LF

KOVOHUTY, a.s.

Modernizácia výroby medených anód – kapacita 250 t Cu/tavenie

Spalovna FN Motol

Spaľovňa nebezpečných odpadov – čistenie spalín

DENSO Manufacturing Czech s.r.o.

Vertikálny náplňový absorbér na odlučovanie HF

LAUFEN Austria AG, Gmunden

Dodávka a inštalácia adsorbéra FKA (výrobca Hellmich GmbH & Co. KG, SRN)

TENZA, a.s.

Tkaninový filter pre odsířenie spalín uhoľných kotlov v prevádzkarni TEVEX