DENSO Manufacturing Czech s.r.o. Liberec Vertikálny náplňový absorbér na odlučovanie kyseliny fluorovodíkovej (HF)

Realizacia: 4 inštalácie v rokoch 2015-2018
denso2 (1)

Rozsah dodávok

  • Odsávané množstvo plynu: VN = 4 800 Nm3/h
  • Teplota odsávaného plynu 20 – 50 °C (max 60 °C)
  • Vstupná koncentrácia HF a anorgatických zlúčenín fluoru vyjadrených ako fluorovodík cN < 45 mg/Nm3
  • Výstupná koncentrácia cN ≤ 4 mg/Nm3
  • Množstvo pracej kvapaliny (DEMI vody) v systéme čistenia: 1 m3
  • Tlaková strata absorbéru cca 1000 Pa

KONTAKTUJTE NÁS 

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií alebo máte akékoľvek dotazy, neváhajte a napíšte nám.