FN Motol Spaľovňa nebezpečných odpadov – čistenie spalín

Realizácia: 2004
FN Motol SK

Rozsah dodávok:

  • čistenie spalín metódou injektáže (vstrekovania) sorbentov do prúdu spalín.
  • systém dávkovania a recyklácie sorbentov firmy Hellmich BmbH (ILD je výhradným zástupcom firmy Hellmich na území SR a ČR)
  • použitie sorbentov.
  • vápenatý hydrát pre zachytenie kyslých plynov.
  • aktívne uhlie pre zachytenie ortuti a časti perzistentných organických látok.
  • spaliny a zmes sorbentov sú vedené cez vírivý reaktor a látkový filter.
  • na povrchu sorbentu dochádza k záchytu škodlivín a následne sú zmes sorbentu a ostatné tuhé znečisťujúce látky odlúčené látkovým filtrom ALFA-JET Plus 253/3,5-1,5-3.
  • pre odsávanie spalín bol navrhnutý radiálny vysokotlakový ventilátor na spojku, ktorý je ovládaný cez frekvenčný menič na základe vyhodnocovania podtlaku v spaľovacej komore.
  •  

Dielo bolo súčasťou generálnej dodávky, zabezpečované spoločnosťou ČKD Praha DIZ, a.s.

KONTAKTUJTE NÁS 

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií alebo máte akékoľvek dotazy, neváhajte a napíšte nám.