KOVOHUTY a.s. Krompachy, SR Modernizácia výroby medených anód – kapacita 250 t Cu/1 tavba

Realizacia: 2007-2008
KOVOHUTY

Spoločnosť Kovohuty, a. s. odkúpila technologické zariadenie na výrobu anód od firmy Simar Societá Metali Marghera S.p.A., ktoré spoločnosť ILD SK demontovala, prepravila z Talianska do Krompách, naprojektovala jeho umiestnenie v areály spoločnosti a opätovne namontovala.

Technológia je umiestnená v novej hale a je doplnená o nové zariadenia, ktoré neboli po demontáži vhodné na prepravu.

Rozsah dodávok:

 • Celkové projekčné riešenie.
 • Stavebná časť – kompletná nová dvojloďová hala vrátane základov pre technológie – základy pod pecou 30×30 m na úrovni -8 m (spodná voda na úrovni 2 m).
 • Demontáž, oprava a montáž anódovej pece MAERZ a odlievacieho karuselu OUTOKUMPU.
 • Dodávka chladiacich veží a chladiacich okruhov.
 • Dodávka hydraulických staníc.
 • Dodávka kompresorovej stanice.
 • Dodávka dopaľovacej komory, utilizačného kotla 10 t/h (pary), rekuperátoru, kondenzačného okruhu parnej turbíny.
 • Filtračná jednotka ALFA-JET 3000 m2, vrátane vyhrievanej výsypky a izolácie.
 • Ventilátor, Q = 55,5 m3/s, tmax = 130 °C, 500 kW, vzduchotechnické potrubie.
 • Zdroje a rozvody technických plynov
 • Prípojka VN, trafostanice, rozvodňa NN, kompletný riadiaci systém.
 • Váhy, žeriavy, mobilné stroje.

Generálnym dodávateľom diela bola spoločnosť ILD SK, spol. s r.o. Košice

 

KONTAKTUJTE NÁS 

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií alebo máte akékoľvek dotazy, neváhajte a napíšte nám.