ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ a.s. Odsávací a filtrační systém odsávání spalin z pece EAF a LF

Realizace: 2013
Zelezarna schema

Rozsah dodávek:

  • realizační projektová dokumentace odtahového a filtračního systému pecí EAF a LF
  • dodávka a montáž filtrační jednotky ALFA-JET s filtrační plochou cca 12.000 m2 včetně vstupního a výstupního kolektoru a vyprazdňovacího zařízení
  • dodávka a montáž dvou kusů ventilátorů RNAO-1800-S, 1120 kW – každý o výkonu 450.000 m3/h
  • manipulace s odprašky – paletizační linka, zásobní silo odprašků, doprava odprašků mezi silem a paletizační linkou
  • vnitroareálová přípojka VN a trafostanice

 

Dílo bylo součástí generální dodávky, zajišťované společností První železárenská společnost Kladno, s.r.o.

KONTAKTUJTE NÁS 

Pokud se chcete dozvědět více informací nebo máte jakékoliv dotazy, tak neváhejte a napište