ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

При разработке решения компания группы ILD всегда учитывает требования заказчика и старается предложить оптимальное решение с точки зрения инвестиций и, прежде всего, эксплуатационных расходов на разработанную технологию.

ILD zajišťuje vypracování projektové dokumentace zejména v oborech „Průmyslová vzduchotechnika a odprašovaní“ a v oborech příbuzných. V rámci komplexní dodávky projektové dokumentace zajišťujeme i vypracovaní projektové dokumentace souvisejících profesí, zejména elektro část a M+R, ocelové konstrukce včetně statických výpočtů, stavební úpravy, rozvody tlakového vzduchu apod. ILD nabízí vypracovaní jak zadávacích dokumentací pro stavební řízení, tak i vypracování realizačních projektových dokumentací. U projektů realizovaných naší společností je samozřejmostí zpracování dokumentace skutečného provedení díla.