PROJEKČNÁ ČINNOSŤ

Spoločnosť skupiny ILD pri návrhu riešení vždy vychádza z požiadaviek zákazníka a snaží sa ponúknuť optimálne riešenie s ohľadom na investičné, a predovšetkým prevádzkové náklady navrhovanej technológie.

ILD zabezpečuje vypracovanie projektovej dokumentácie predovšetkým v odbore ,,Priemyslová vzduchotechnika a odprašovanie“ a v podobných odboroch. V rámci kompletnej dodávky projektovej dokumentácie zabezpečujeme aj vypracovanie projektovej dokumentácie súvisiacich profesií, hlavne elektro časť, a meranie s reguláciou, oceľové konštrukcie vrátane statických výpočtov, stavebné úpravy, rozvody tlakového vzduchu a pod. ILD ponúka vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie, vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácií. Pri projektoch realizovaných našou spoločnosťou je samozrejmosťou vypracovanie dokumentácie skutkového stavu diela.