PARTNERI

  • Spoločnosť Hellmich GmbH & Co. KG, licenčný partner pri riešení znižovania emisií HF a odsírení polosuchou metódou s kondiciáciou recyklovaného sorbentu
  • Spoločnosť Arkance Systems je partner a Európsky líder digitalizácie procesov 4.0 v oblastiach strojárstva, stavebníctva a GIS na platforme Autodesk – arkance-systems.sk