O NÁS

Spoločnosť ILD pôsobí vo výstavbe strojno-technologických zariadení a celkov v rôznych odvetviach priemyslu už od roku 1990. Hlavné pracoviska máme v Kladne, Košiciach a Kyjeve.

Ponúkame celý rad služieb – od inžinieringu a projekčných prác, cez výrobu, zabezpečenie dodávok, montáž alebo šéfmontáž dodávaných zariadení a tak isto garančný a pogarančný servis. Behom našej existencie sme realizovali mnoho projektov, nie len v Českej republike a na Slovensku, ale tiež v mnohých krajinách po celom svete.

Naša činnosť sa v priebehu rokov posúvala od odprášenia najrôznejších prevádzok cez odlučovanie širokého spektra škodlivých látok emitovaných do ovzdušia, až k zabezpečeniu generálnych dodávok veľkých investičných celkov. Pri všetkých realizáciách kladieme veľký dôraz na využitie najlepších dostupných technológií s maximálnou účinnosťou a optimalizáciou prevádzkových nákladov.