Пошук

KOVOHUTY a.s. Krompachy, SR

Модернізація виробництва мідних анодів - продуктивністю 250 т Cu/плавка
Реалізація: 2007-2008

Компанія Kovohuty, a.s. придбала технологічне обладнання для анодної технології у компанії Simar Societá Metali Marghera S.p.A., яке було, компанією ILD SK, демонтовано та перевезено з Італії до Кромпах, було виконано проект його розміщення на території компанії Kovohuty a.s. і його монтаж. Технологія розташована в новому залі і доповнена новим обладнанням, яке не було придатне для демонтажу і транспортування.

Обсяг поставок:

 • Загальне проектне рішення;
 • Будівельна частина – завершений новий двочастинний зал, включаючи фундаменти, фундаменти під технології – фундаменти під печі 30 × 30 м на рівні – 8 м (грунтові води на рівні -2 м);
 • Демонтаж, ремонт та монтаж анодної печі MAERZ і ливарної машини, карусельного типу OUTOKUMP;
 • Поставка градирень і контурів охолодження;
 • Поставка гідравлічних станцій;
 • Поставка компресорної станції;
 • Поставка камери допалювання, утилізаційного котла 10 т/год (пари), рекуператора, конденсаційного контуру парової турбіни;
 • Фільтраційна установка ALFA-JET – 3000 м², включаючи бункер з підігрівом і ізоляцію;
 • Вентилятор, Q = 55,5 m3/сек, tmax =130 °C, 500 kW, вентиляційний трубопровід;
 • Джерела і розподіл технічних газів;
 • Підключення лінії високої напруги ВН, трансформаторна підстанція, розподільча мережа низької напруги НН, повна система управління;
 • Ваги, підйомне крани, мобільні машини;

Генеральним підрядником була компанія ILD SK, spol. s.r.o. Košice

Основним виробничим обладнанням є плавильна рафінуюча піч MAERZ – нахилена з полум’яним нагріванням і ливарна машина, карусельного типу.

Метою цих операцій є очищення матеріалу, збагачення до рівня вмісту міді 99,5%. У печі, яка постійно знаходиться під невеликим вакуумом, поступово виконуються наступні операції:

a) Завантаження і плавлення
b) Окислення
c) Злив шлаку
d) Відновлення
e) Лиття

Плавильна піч ємністю 250 тон міді / плавка була придбана в Італії, демонтована, відремонтована та знову встановлена на підприємстві Kovohuty Krompachy, a.s.

1. Основним середовищем є димові гази, що виходять з печі MAERZ при різних режимах роботи печі.
Потік димових газів з печі – не більше 30 000 Нм3/год
Ефективний потік димових газів – не більше 140 000 м3/год
Потік димових газів – завантаження 27 000 Нм3/год

– окислення 15 800 Нм3/год;
– редукція 7500 Нм3/год;
– лиття 9300 Нм3/год;

Температура димових газів на виході з печі 1150 – 1200°С
Температура димових газів на виході з котла близько 450°С
Температура димових газів на виході з теплообмінника близько 250°C
Температура на виході з камери змішування близько 160°С

2. Другим основним середовищем є повітря, що випускається з різних джерел забрудненості пилу, з самої печі, а також з відповідного технологічного обладнання. Температура повітря, що виходить з конкретних джерел забрудненості пилу, знаходиться в діапазоні близько 20-90 ° С, повітря надходить в змішувальну камеру, в якій змішується з димовими газами з печі, які на виході з рекуператора мають температуру близько 250 ° С. На виході з камери змішування (на вході в систему фільтрувальної установки) температура повітря становить близько 160 ° C.

3. Наступним носієм- середовищем є повітря для горіння основних пальників печі MAERZ. Повітря для горіння попередньо нагрівається в теплообміннику і за допомогою вентилятора транспортується до пальників печі.

Обладнання для допалювання призначене для спалювання СО і СН4 (особливо під час фази редукції печі), які могли б спричинити вибух на виході з печі. Обладнання для допалювання з’єднане з вихідним фланцем печі через трубопровід з вогнетривким футеруванням. Камери допалювання оснащені повітряними пальниками, які спалюють природний газ. Під обома камерами печі допалювання розташовані збірні контейнери для збору пилу з димових газів. Контейнери вивантажуються з простору під камерами печі за допомогою автонавантажувача.

Основні технічні данні:
– Розміри обладнання для допалювання – 9х4 м;
– Висота – 12 м;
– Кількість камер – 2; 
– Кількість контейнерів – 2;
– Кількість пальників – 3;

Котел використовується для охолодження димових газів від температури близько 1100-1200 °С до температури близько 450 °С на вихідному фланці котла. Тепло, витягнуте з димових газів, використовується для виробництва насиченої пари 1,2 МПа.

Котел складається з перегородок з вогнетривких труб, стіни монтуються в несучої конструкції, а зовні вони покриті теплоізоляцією з профільованого листового металу.

Котел обладнаний оглядовими отворами на різних рівнях висоти, які використовуються для перевірки внутрішньої частини вогнетривких труб. Під камерами котла знаходяться бункери для уловлювання пилу з димових газів, а також з системи очищення котла. Пил з бункерів вивантажується в мобільні контейнери.

В котел подається вода з існуючої водоочисної станції, яка складається з резервуара для зберігання сирої води, дозуючих насосів та змішувальних резервуарів. Пом’якшена вода подається з резервуара в установку дегазації.

Дегазована вода подається в барабан котла через пару падаючих насосів (запас 100%).

Основні технічні дані:

Тип

димогарний котел високого тиску

Номінальний вихід

7,5 т/год

Максимальний вихід

9,6 т/год

Піковий вихід

10,5 т/год – при котлі без пилу

Мінімальний вихід

1-2 т/год – в режимі лиття

Тиск пари на виході

22,5 бар

Максимальний тиск пара

29,5 бар

Випробувальний тиск

48 бар

Температура пари на виході

460 +/- 10°C – при номінальному виході

Максимальна температура пара

490°C

Температура води, що подається

105°C

Розміри (д х в х ш)

10,8 x 4 x 17,3

Розміри, включаючи конструкцію

13,8 x 9,2 x 17,3

Вага, включаючи картриджі

125 т

Робоча температура димових газів на вході

1 000°C

Максимальна температура димових газів на вході

1 100°C

Температура димових газів на виході

380-480°C – при номінальному виході

Температура димових газів на виході

245 +/- 30°C – в режимі лиття

Теплообмінник димових газів, встановлений на виході котла-утилізатора, дозволяє передавати тепло між димовими газами, що виходять з котла, і повітрям для горіння, призначеним для головних пальників печі MAERZ. Обмінник складається з чотирьох камер, дві з яких паралельні. Для запобігання конденсації на вході свіжого повітря в теплообмінник на вході встановлений рециркуляционний блок, в якому гаряче повітря з випускного трубопроводу змішується з допомогою заслінки.
У кожній камері є 96 сталевих труб DN 219 мм, через які проходять димові гази. Труби оснащені пристроєм очищення, контрольованим з верхньої частини теплообмінника. Первинне повітря надходить перпендикулярно трубці. Пил з труб падає в бункери, під якими знаходяться контейнери для збору.

Основні технічні дані:
– Розміри теплообмінника 8,2 х 7,5 м;
– Висота 13 м;
– Кількість камер 4;
– Потік димових газів – не більше 30 000 Нм3/год; 
– Температура димових газів на вході – не більше 500;
– Температура димових газів на виході 220-250 °C 
– Витрата повітря 20000 Нм3/год;
– Температура повітря на вході, температура навколишнього середовища;
– Температура повітря на виході 400°C;

Димові гази, що виходять з теплообмінника при температурі 220-250°C, змішуються з повітрям, що випускається з різних джерел забрудненості пилу (наприклад, завантажувальних дверцят, дверцята відведення шлаку, піддону, випускного фланця з печі, випускного отвору і т. д.) при температурі близько 70-90°С. Необхідна температура димових газів на виході зі змішувальної камери становить близько 150-160°С. У разі перевищення цієї температури, до повітря всмоктується, за допомогою всмоктувального клапану, повітря з навколишнього середовища.

Основні технічні дані:
– Розміри змішувальної камери 5000 х 5000 мм; 
– Висота камери, у тому числі сталева конструкція (СК) 14 650 мм;
– Видалення пилу, розвантажувальний пристрій – роторний живильник RP 250; 
– Всмоктувальний клапан Ø 710 мм; 

Димові гази, що виходять з теплообмінника, змішуються з повітрям, що виходить з ліній, і потім надходять до двох паралельно розташованих фільтраційних установок ILD. Фільтраційні установки вже знаходяться за межами залу. Йдеться про тканинні рукавні фільтри з регенерацією рукавів очищеним стисненим повітрям.
Забруднене повітря надходить каналом до корпусу фільтра, частина пилу осідає безпосередньо в бункери. Далі повітря проходить на зовнішню сторону фільтруючих рукавів, де відбувається відділення твердих частинок від повітряного потоку. Чисте повітря надходить з фільтруючих рукавів на чисту сторону установки.
Пил спадає до двох бункерів, які мають форму жолоба, кожної фільтраційної установки. З бункера пил подається через гвинтовий конвеєр і роторний живильник у великий мішок.
Бункери фільтрів і частини корпусу нагріваються саморегулюючими нагрівальними кабелями, вся фільтраційна установка теплоізольована.

Основні технічні данні:
–Тип фільтра ALFA-JET 3000;
– Площа фільтрації 3000 м2;
– Швидкість фільтрації близько 14-20 мм/сек; 
– Втрата тиску 500 – 1 500 Па;
– Габаритні розміри фільтра 2х (7900 х 7000) мм;
– Висота фільтра 15000 мм;
– Виконання бункеру: 4 х (у формі жолоба;

Основні технічні дані:
– Тип вентилятора: RSAS-1400, радіальний на муфту;
– Потік димових газів 55,5 м3/сек.; 
– Температура димових газів 110°C;
– Максимальна температура димових газів – 130°C;
– Загальний тиск 7000 Па;
– Потужність електродвигуна на вході 500 кВт; 
– Регулювання: перетворювачем частоти;
– Комплектуючі: віброізолятори, компенсатори, глушник, зі сторони нагнітання, шумоізоляція спірального корпусу; 

Ливарна машина, карусельного типу, діаметром 9500 мм складається з 16 форм. Через високу вологість відпрацьованого повітря відсмоктування каруселі здійснюється за окремим маршрутом, включаючи витяжний вентилятор. Над каруселлю розташований формовий закритий кожух, від якого проходить відсмоктуючий трубопровід через водяну завісу до вентилятора. Водяна завіса використовується для уловлювання сульфату барію. Вода з сульфатом барію підключена до контуру охолодження ливарної машини. Таким чином очищене повітря проходить через димохід до навколишнього середовища.

Основні технічні данні вентилятора:
– Тип вентилятора: RSA-400, радіальний на муфту;
– Потік димових газів 5,5 м3/сек.;
– Температура димових газів 60°C;
– Максимальна температура димових газів – 80°C;
– Загальний тиск 2000 Па;
– Потужність електродвигуна на вході 22 кВт;
– Регулювання – без регулювання;
– Комплектуючі – віброізолятори, компенсатори, шумоізоляція спірального корпусу;

Система управління була розроблена і реалізована компанією ENETEX-TEP, s.r.o., місто Брно.

Система управління технологією розділена на три окремих автомата S7-300 за наступними технологічними вузлами:
– Управління пічним та ливарним обладнанням;
– Плавка міді в топці з подальшим видаленням і очищенням димових газів;
– Пічне охолодження;

Кожна система управління повинна відповідати вимогам для управління складною технологією, а також забезпечити вимоги безпеки. Цим вимогам відповідають процесори CPU315F-2 PN / DP, які включають в себе як програму для управління технологіями, так і програму для управління додатками безпеки – разом з використаними платами безпечних цифрових входів / виходів та аналогових входів вони забезпечують:

– Безпечне управління технологічним процесом, що відповідає вимогам стандарту IEC 61508;
– Безпечне відключення обладнання в аварійних ситуаціях;

Ці процесори оснащені двома комунікаційними інтерфейсами. Profibus DP (подвійна лінія) використовується для зв’язку з периферійними пристроями ET200M, виконавчими механізмами і локальною панеллю керування печі TP277. Інший інтерфейс зв’язку використовується для з’єднання всіх трьох систем і їх підключення до станцій візуалізації технологічного процесу, розташований в диспетчерській.