Search

GDPR

Společnost ILD se zavazuje dodržovat požadavky a povinnosti týkající se ochrany osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, včetně obecného nařízení EU o ochraně údajů tzv. GDPR, tedy Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Proto máme zavedeny bezpečné a odpovídající postupy zpracování dat.
Naše zásady zpracování osobních údajů:
 • Máme osobní údaje zaměstnanců, dodavatelů a zákazníků.
 • Máme pouze osobní údaje potřebné pro naše podnikání (tzn. pro plnění smluv, objednávek, zpracování účetnictví, mezd, apod.).
 • V souladu se zákonnými ustanoveními považujeme všechny osobní údaje za přísně důvěrné.
 • Osobní údaje máme zabezpečeny. K jejich zabezpečení používáme vhodná bezpečnostní a technická opatření. Máme uzamykatelné kanceláře a kartotéky, počítače jsou zabezpečeny hesly a antivirovými programy, apod. K osobním údajům mají přístup pouze oprávnění pracovníci.
 • Nepotřebné osobní údaje neshromažďujeme.
 • Nikomu neoprávněnému nezpřístupňujeme osobní údaje.
 
Práva subjektu poskytujícího údaje.
Jako subjekt poskytující údaje v souladu s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (EU GDPR) máte v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů tato práva:

 • Právo na informace podle článku 13 a článku 14 EU GDPR;
 • Právo na přístup podle článku 15 EU GDPR;
 • Právo na opravu podle článku 16 EU GDPR;
 • Právo na vymazání podle článku 17 EU GDPR;
 • Právo na omezení podle čl. 18 EU GDPR;
 • Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 EU GDPR;
 • Právo vznést námitku či kdykoli odvolat svůj souhlas se shromažďováním, zpracováním/ukládáním a používáním svých osobních údajů podle článku 21 EU GDPR;

Vždy nás můžete kontaktovat pro ochranu osobních údajů s otázkami nebo stížnostmi. Můžete také kontaktovat příslušné orgány pro ochranu osobních údajů (Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz).