REALIZACE EKOLOGICKÝCH
PROJEKTŮ

Inženýring a poradenství, projekční práce

Výroba, zajištění dodávek

Montáž nebo šéfmontáž dodávaných zařízení

Garanční a pogaranční servis

SPOLEČNOST ILD

Společnost ILD působí v oboru průmyslové filtrace od roku 1990 a zabývá se nejen odlučováním tuhých znečišťujících látek, ale také snižováním plynných emisí včetně záchytu a katalytického spalování těkavých organických látek. ILD nabízí celou řadu služeb, ať už jednotlivě nebo v požadovaném rozsahu.
Přehrát video

Naše Služby

Společnost ILD působí ve výstavbě strojně – technologických zařízení a celků
v různých odvětvích průmyslu