Realizace ekologických projektů 

Projekční činnost

Čistění odpadních plynů

Filtrační jednotky

Filtrační textilie

Generální dodávky

Doprava sypkých hmot

Společnost ILD

Společnost ILD působí v oboru průmyslové filtrace od roku 1990 a zabývá se nejen odlučováním tuhých znečišťujících látek, ale také snižováním plynných emisí včetně záchytu a katalytického spalování těkavých organických látek. 
ILD nabízí celou řadu služeb, ať už jednotlivě nebo v požadovaném rozsahu.

Nabízené služby:

Inženýring a poradenství, projekční práce

Výroba, zajištění dodávek

Montáž nebo šéfmontáž dodávaných zařízení

Garanční a pogaranční servis

“Společnost ILD pokládá zodpovědné chování k životnímu prostředí za jeden ze základních kamenů svého podnikání”

Mostek Energo s.r.o

Kombinovaná výrobna tepla a elektrické energie

Železiarne Podbrezová a.s.

Odsávací a filtrační systém odsávání spalin z pece EAF a LF

KOVOHUTY, a.s.

Modernizace výroby měděných anod – kapacita 250 t Cu/tavbu

Spalovna FN Motol

Spalovna nebezpečných odpadů – čištění spalin

DENSO Manufacturing Czech s.r.o.

Vertikální náplňový absorbér na odlučování HF

LAUFEN Austria AG, Gmunden

Dodávka a instalace adsorbéru FKA (výrobce Hellmich GmbH & Co. KG, SRN)

TENZA, a.s.

Tkaninový filtr pro odsíření spalin uhelných kotlů v provozovně TEVEX