Search

ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH PLYNŮ

Společnost ILD zajišťuje: Snížení emisí tuhých znečišťujících látek Snížení emisí plynných znečišťujících látek (SOx, NOx, HF, HCl, VOC, aj.) Filtrace, adsorpce, absorpce, spalování na žhaveném drátu, katalytické spalování vybraných škodlivin