LAUFEN Austria AG, Gmunden

Dodávka a instalace adsorbéru FKA (výrobce Hellmich GmbH & Co. KG, SRN)
Realizace: 2013

Rozsah dodávek:

  • Adsorpce HF ze spalin dvou vozokomorových pecí na výpal sanity;
  • Věž adsorbéru je vyplněna mletým vápencem CaCO3;
  • Odsávané množství spalin VN=29 640 Nm3/h;
  • Teplota spalin na vstupu do FKA 350 °C;
  • Vstupní koncentrace HF cN < cca 20 mg/Nm3;
  • Výstupní koncentrace HF cN < 5 mg/Nm3;
  • Výstupní koncentrace tuhých znečišťujících látek cN < 20 mg/Nm3;