LAUFEN Austria AG, Gmunden

Dodávka a inštalácia adsorbéru FKA (výrobca: Hellmich GmbH&Co.KG, SRN)
Realizacia: 2013

Rozsah dodávok:

  • Adsorbcia HF zo spalín dvoch vozokomorových pecí na vypaľovanie sanity;
  • Veža adsorbéru je vyplnená mletým vápencom Ca CO3;
  • Odsávané množstvo spalín VN = 29 640 Nm3/h;
  • Teplota spalín na vstupe do FKA 350 °C;
  • Výstupná koncentrácia HF cN < 5 mg/Nm3;
  • Výstupná koncentrácia tuhých znečisťujúcich látok cN< 20 mg/Nm;