ČISTENIE ODPADOVÝCH PLYNOV

Spoločnosť ILD zabezpečuje: zníženie emisií tuhých znečisťujúcich látok, zníženie emisií plynných znečisťujúcich látok (SOx, NOx, HF, HCl, VOC a pod.), filtrácia, adsorbcia, absorbcia, spaľovanie na žeravom drôte, katalytické spaľovanie vybraných škodlivín.