FILTRAČNÍ TEXTILIE

Výběr filtračního materiálu je klíčový pro správnou funkci odprašované technologie a ovlivňuje délku životnosti filtračních elementů

Při návrhu vhodného filtračního média vycházíme především z provozních podmínek filtračního zařízení, jakož i technických podmínek odsávaných vzdušin příp. spalin. Na základě těchto údajů poskytujeme našim odběratelům individuální poradenství, jehož součástí je i návrh a výběr vhodného filtračního materiálu, v souladu s technickými parametry odprašování technologie pro zajištění požadované účinnosti a kvality filtrace.

Hlavní dodavatel filtračního materiálu je náš dlouhodobý partner – firma FILTEX SK, s.r.o.
Společnost FILTEX SK, s.r.o. je zaměřena na výrobu a dodávky filtračních elementů, které jsou nezbytnou součástí většiny odlučovacích zařízení v oblasti průmyslové filtrace vzdušin a spalin.

Dodáváme filtrační elementy pro téměř všechny typy textilních filtrů, jakými jsou např. :

  • filtrační hadice
  • filtrační kapsy
  • filtrační vaky
  • filtrační patrony
  • cartridge
  • filtrační elementy do klimatizačních zařízení
  • ostatní filtrační elementy dle specifických požadavků odběratelů