FILTRAČNÉ TEXTÍLIE

Výber filtračného materiálu je kľúčový pre správnu funkciu odprašovanej technológie a ovplyvňuje dĺžku životnosti filtračných elementov.

Výber filtračného materiálu je kľúčový pre správnu funkciu odprašovanej technológie a ovplyvňuje dĺžku životnosti filtračných elementov. Pri návrhu vhodného filtračného média vychádzame predovšetkým z prevádzkových podmienok filtračného zariadenia, ako aj z technických podmienok odsávaných vzdušnín, príp. spalín. Na základe týchto údajov poskytujeme našim odberateľom individuálne poradenstvo, ktorého súčasťou je aj návrh a výber vhodného filtračného materiálu, v súlade s technickými parametrami odprašovanej technológie pre zabezpečenie požadovanej účinnosti a kvality filtrácie

Hlavný dodávateľ filtračných materiálov je náš dlhoročný partner – firma  FILTEX SK, s.r.o.
Spoločnosť FILTEX SK, s.r.o. je zameraná na výrobu a dodávku filtračných elementov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou väčšiny odlučovacích zariadení v oblasti priemyslovej filtrácií vzdušnín a spalín.

Dodávame filtračné elementy pre takmer všetky typy textilných filtrov, akými sú napríklad:

  • filtračné hadice;
  • filtračné vrecká;
  • filtračné vaky;
  • filtračné patróny;
  • filtračné cartridge;
  • filtračné elementy do klimatizačných zariadení;
  • ostatné filtračné elementy podľa špecifických požiadaviek odberateľa;