FILTRAČNÍ JEDNOTKY

Společnost ILD se v prvních letech své činnosti věnovala převážně odlučování tuhých znečišťujících látek. Pro tyto účely vyvinula látkový hadicový filtr ALFA-JET Plus s pulzní regenerací stlačeným vzduchem. Postupem času se začaly vyrábět další typy filtračních jednotek, a to filtry typu MINI-JET, DELTA-JET a filtry s vibračním oklepem.
 • Filtr ALFA JET Plus má stavebnicovou konstrukci, kde lze stavět jednotlivé moduly dle prostorových dispozic vedle sebe, do šířky i na výšku.
 • Min. filtrační plocha činí 18 m2, max. plocha není omezena, jedná se o násobky 18.
 • Filtrační zařízení pracuje v podtlakovém režimu, který zajišťuje ventilátor umístěný za filtrem.
 • Tuhé znečišťující látky se zachycují na povrchu filtračních hadic, které jsou vyztuženy kovovými filtračními koši.
 • Filtrační materiál stejně jako materiál opěrných košů je navrhován podle charakteru a teploty znečištěné vzdušiny.
 • Filtrační hadice i koše jsou instalovány shora, tzn. že nad filtrem musí být dostatek místa pro vysunutí opěrných košů.
 • Prach zachycený na povrchu filtračních hadic je srážen proudem stlačeného vzduchu při zpětném profuku působícím proti tahu ventilátoru do výsypky filtru odkud je vynášen pomocí rotačního podavače, šnekového dopravníku, či je hromaděn např. v popelnici nebo BIG-BAGU.
 • Filtrační jednotku ALFA-JET Plus je možné vybavit ochrannými prvky pro případ, že odprašovaný materiál tvoří se vzduchem výbušnou směs, a tudíž hrozí možnost výbuchu (Provedení ATEX).

 • Filtr typu MINI-JET byl původně vyvinut pro odprášení sil, kdy jsou tato zařízení osazená přímo na silech a odprašky jsou pomocí stlačeného vzduchu sráženy zpět do sila.
 • V případě nedostatku místa mohou mít filtry ventilátor zabudovaný pod víkem filtru.
 • Filtry jsou osazeny speciálními plisovanými elementy, které umožňují zvětšit filtrační plochu filtru ve srovnání s osazením filtračními hadicemi.
 • Filtrační elementy není potřeba vyztužovat opěrnými koši.
 • Filtry mohou mít kruhový i hranatý půdorys.
   
 • Látkový kapsový filtr s pulsní regenerací stlačeným vzduchem.
 • Filtrační kapsy jsou instalovány z boční části filtru.
 • Odprašky jsou zachycovány a odváděny podobně jako u filtru ALFA-JET Plus.

 • Jedná se o látkový hadicový filtr s filtrační plochou max. 12 m2.
 • Používá se tam, kde není možnost regenerace filtračních hadic pomocí stlačeného vzduchu.
 • Filtry mohou mít kruhový nebo hranatý půdorys a lze je osadit i na sila.
 • Ventilátor může být samostatný nebo integrovaný pod víkem filtru.