Vyhľadať

FILTRAČNÉ JEDNOTKY

Spoločnosť ILD sa v prvých rokoch svojej činnosti venovala prevažne odlučovaniu tuhých znečisťujúcich látok. Pre tieto účely vyvinula látkový hadicový filter ALFA-JET Plus s pulznou regeneráciou stlačeným vzduchom. Postupom času sa začali vyrábať ďalšie typy filtračných jednotiek, a to filtre typu MINI-JET, DELTA-JET a filtre s vibračným oklepom.
 • Filter ALFA-JET Plus má stavebnicovú konštrukciu, kde sa môžu jednotlivé moduly stavať podľa priestorových dispozícií vedľa seba, do šírky aj na výšku.
 • Minimálna filtračná plocha je 18 m2, maximálna plocha je neobmedzená, ide o násobky 18-tich.
 • Filtračné zariadenie pracuje v podtlakovom režime, ktorý zabezpečuje ventilátor umiestnený za filtrom.
 • Tuhé znečisťujúce látky sa zachytávajú na povrchu filtračných hadíc, ktoré sú vystužené kovovými filtračnými košmi.
 • Filtračný materiál tak isto ako materiál oporných košov je navrhovaný podľa charakteru a teploty znečistenej vzdušniny.
 • Filtračné hadice ako aj koše sú osádzané zvrchu, to znamená, že nad filtrom musí byť dostatočné miesto na vyberanie oporných košov.
 • Prach zachytený na povrchu filtračných hadíc je strážený prúdom stlačeného vzduchu pri spätnom prefukovaní, ktoré pôsobí proti ťahu ventilátora do výsypky filtra odkiaľ je vynášaný pomocou rotačného podávača, závitovkového dopravníka, alebo je zhromažďovaný v kontajneroch príp. v BIG-BAGU.
 • Filtračnú jednotku ALFA-JET Plus je možné vybaviť ochrannými prvkami pre prípad, že odprašovaný materiál tvorí so vzduchom výbušnú zmes, a teda hrozí možnosť výbuchu (Prevedenie ATEX).

 • Filter typu MINI-JET bol pôvodne navrhnutý pre odprášenie síl, kde sú tieto zariadenia osadené priamo na silách a odprašky sú pomocou stlačeného vzduchu stiahnuté späť do sila.
 • V prípade nedostatku miesta môžu mať filtre ventilátor zabudovaný pod vekom filtra.
 • Filtre sú osadené špeciálnymi plisovanými elementami, ktoré umožňujú zväčšiť filtračnú plochu filtra v porovnaní s osadenými filtračnými hadicami.
 • Filtračné elementy nie je potrebné vystužovať opornými košmi.
 • Filtre môžu mať kruhový alebo hranatý pôdorys.
   
 • Látkový hadicový filter s pulznou regeneráciou stlačeným vzduchom.
 • Filtračné rukávy sú inštalované z bočnej strany filtra.
 • Odprašky sú zachytené a odvádzané podobne ako pri filtri ALFA-JET Plus.

 • Ide o látkový hadicový filter s filtračnou plochou maximálne 12 m2.
 • Používa sa tam, kde nie je možnosť regenerácie filtračných hadíc pomocou stlačeného vzduchu.
 • Filtre môžu mať kruhový alebo hranatý pôdorys a môžu sa osadiť aj na silá.
 • Ventilátor môže byť samostatný alebo integrovaný pod vekom filtra.