MONTÁŽ, ŠÉFMONTÁŽ A SERVIS

Spoločnosť ILD SK zabezpečuje:
  • dodávky vlastných zariadení, dodávky výrobkov subdodávateľov, ich inštaláciu formou montáže alebo šéfmontáže, a to vždy v súlade s požiadavkami investora;
  • záručný a pozáručný servis nami dodaných zariadení;
  • servis zariadení iných výrobcov;