Vyhľadať

TENZA, a.s.

Látkový filter pre odsírenie spalín uhoľných kotlov v prevádzke TEVEX
Realizácia: 2016/2017
Rozsah dodávok:
  • projektové podklady, inžinierska činnosť;
  • dodávka a montáž filtračnej jednotky ALFA-JET s filtračnou plochou cca 1 000 m2 vrátane vstupného a výstupného kolektoru a vyprázdňovacieho zariadenia – závitovkový dopravník;
  • prevádzkový prietok spalín cca 18,15 m3/s, prevádzková teplota spalín cca
    85 – 160 °C (max 180 °C);
  • vyhrievanie výsypky parou a riadiaci systém filtra.