VÝROBA A DODÁVKY

ILD SK zabezpečuje nie len dodávky vlastných zariadení a súvisiacich subdodávok, ale v rámci rozsiahlych projektov pôsobí aj ako generálny dodávateľ investičných celkov.

Možnosti výroby:

PÁLENIE LASEROM (typ TRUMATIC L3030 S)
Maximálny rozmer plechu: 3 000 x 1 500 mm
Maximálna hrúbka plechu:
– Oceľ tr. 10 – 16 a tr. 19 → 15 mm
– Oceľ tr. 17 → 6 mm
Dural → 5 mm
OHÝBANIE
– Ohýbačkou (maximálna hrúbka: 4 mm, maximálna dĺžka: 2 000 mm)
– Ohraňovacím lisom (maximálna hrúbka: 6 mm, maximálna dĺžka: 3 000 mm)
ZAKRUŽOVANIE
REZANIE PÍLOU
TRIESKANIE (oceľovou drvinou),
LAKOVANIE
ZVÁRANIE (metódou MIG)
VÝROBA oceľových konštrukcií, stavebných prvkov (napr. dvere, schodisko, kované zábradlia atď.)
VÝROBA filtrov, vzduchotechnického potrubia a príslušenstva