ENERGOCENTRUM MOSTEK

Kombinovaná výrobna tepla a elektrické energie
Realizace: 2012-2014

Projekt s názvem Mostek Energo – Energocentrum Mostek byl realizován SDRUŽENÍM ILD-STAKO – ENERGOCENTRUM MOSTEK. Vedoucím účastníkem sdružení byla společnost ILD SK, spol. s r.o. a firma STAKO zajišťovala stavební část díla.

ILD SK, spol. s r.o. zajišťovala celkovou koordinaci díla a dále projekční, dodavatelské a subdodavatelské zajištění technologické části díla.

Společnost ILD cz, s.r.o. zajišťovala kompletní dodávku, montáž a uvedení do provozu u provozních souborů PS01, PS02, PS03, PS04, PS06,PS07 a PS08.

PS01 – Sklad surovin a distribuce paliva
Zajištění skladování suroviny pro provoz peletovací linky a uložení pelet nakoupených z externích zdrojů PS02 – Výroba a sklad paliva
Tento provozní soubor zajišťuje výrobu vlastních pelet, jejich skladování a dopravu do kotle. Dodávku a instalaci peletovací linky zajišťoval investor.

PS03 – Kotelna včetně příslušenství (fluidní kotel o parním výkonu 22,5 t/h)
Kotel RKF 25 s fluidním spalováním byl dodán společností Kovosta-Fluid a.s.
Navržená dopravy paliva umožňují spalovat více druhů paliv.
Řešení některých technických prvků jsou patentově chráněna.
Mezi příslušenství kotle patří např. napájecí čerpadla, chemická úpravna vody a část mezistrojovny.

PS04 – Odsávací zařízení vč. čištění spalin
Pro odsávání spalin byl navržen radiální vysokotlaký ventilátor s výkonem elektromotoru 160 kW. Filtrační jednotka pro záchyt TZL (tuhých znečišťujících látek) je v provedení OFF-LINE a má filtrační plochu 1750 m3.
Zařízení splňuje nejen zákonem požadované limity na TZL, ale také na emise SOx, NOx CO a TOC.
PS05 – Turbosoustrojí s kondenzační turbínou a generátorem
Dodavatelem parní kondenzační turbíny byla společnost PBS ENERGO, a.s.

Typ parní turbíny TG 4,9 – 4,0/0,01

Činný výkon – 4,9 MWe

Hltnost turbíny – 22,5 t/hod

Tlak páry na vstupu – 40 bar(a) ± 5%

Teplota páry – 420 °C ± 5°C

Generátor – 6,3 kVA /50 Hz

Vzhledem k tomu, že kotel i turbínu je možné přetížit až o 10%, max. výkon generátoru činí na svorkách až 5,4 MWe

PS06 – Chladicí stanice – okruh chladicí vody. Uzavřený suchý systém sestává z 9 ks chladicích věží. Tepelný výkon chlazení činí 14 MWt

PS07 – Rozvodna VN/NN a připojení k distribuční síti
Tento provozní soubor zajišťuje následující funkce:

Dodávku vyrobené elektrické energie do sítě

Zásobování ostatních provozních souboru el. energií, a to buď dodávkou energie z veřejné distribuční sítě nebo dodávkou elektrické energie vyrobené generátorem v rámci PS05

PS08 Měření a regulace
Dodávku nadřazeného řídicího systému včetně vizualizace zajistila společnost ENETEX-TEP s.r.o. s využitím systému SCADA