Vyhľadať

ENERGOCENTRUM MOSTEK

Kombinovaná výrobňa tepla a elektrickej energie
Realizacia: 2012-2014

Projekt s názvom „Mostek Energo – Energocentrum Mostek“ bol realizovaný ZDRUŽENÍM ILD – STAKO – ENERGOCENTRUM MOSTEK. Vedúcim účastníkom združenia bola spoločnosť ILD SK, spol. s r.o. a firma STAKO zabezpečovala stavebnú časť diela.

ILD SK, spol. s r.o. zabezpečovala celkovú koordináciu diela ako aj projekčné, dodávateľské a subdodávateľské zaistenie technologickej časti diela.

Spoločnosť ILD CZ. s.r.o. zabezpečovala kompletnú dodávku, montáž a uvedenie do prevádzky pri prevádzkových súboroch PS01, PS02, PS03, PS04, PS05, PS06, PS07 a PS08.

PS01Sklad surovín a distribúcia paliva

Zabezpečenie skladovania surovín pre prevádzku paletovacej linky a uloženie paliet nakúpených z externých zdrojov.

PS02Výroba a sklad paliva

Tento prevádzkový súbor zabezpečuje výrobu vlastných peliet, ich skladovanie a dopravu do kotla. Dodávku a inštaláciu paletovacej linky zabezpečoval investor. 

PS03Kotolňa vrátane príslušenstva (fluidný kotol s výkonom pary 22,5 t/h)

Kotol RKF 25 s fluidným spaľovaním bol dodaný od spoločnosti Kovosta-Fluid a.s. Navrhnutá doprava paliva umožňuje spaľovať viac druhov paliva. Riešenia niektorých technických prvkov sú chránené patentom. Medzi príslušenstvo kotla patrí napr. napájacie čerpadlá, chemická úpravovňa vody a časť medzi strojovne

PS04Odsávacie zariadenie vrátane čistenia spalín

Pre odsávanie spalín bol navrhnutý radiálny vysokotlakový ventilátor s výkonom elektromotoru 160 kW. Filtračná jednotka pre zachytenie TZL (tuhé znečisťujúce látky) je v prevedení OFF-LINE a má filtračnú plochu 1750 m2. Zariadenie plní nie len zákonom požadované limity ale aj znižuje koncentráciu emisií SOx, Nox, CO a TOC.

PS05Turboústrojenstvo s kondenzačnou turbínou a generátorom

Dodávateľom parnej kondenzačnej turbíny bola spoločnosť PBS ENERGO, a.s

Typ parnej turbíny: TG 4,9 – 4,0/0,01

Činný výkon: 4,9 MWe

Hltavosť turbíny: 22,5 t/hod

Tlak pary na vstupe: 40 bar (a) ± 5 %

Teplota pary: 420 °C ± 5 °C

Generátor: 6,3 kVA/50H

Vzhľadom k tomu, že kotol aj turbínu je možné preťažiť aj o 10 %, maximálny výkon generátoru predstavuje na svorkách až 5,4 MWe.

PS06 –  Chladiaca stanica – okruh chladiacej vody
Uzavretý suchý systém sa skladá z 9-tich chladiacich veží. Tepelný výkon chladenia predstavuje 14 MWt

PS07Rozvodňa VN/NN a pripojenie k distribučnej sieti
Tento prevádzkový súbor zabezpečuje nasledovné funkcie:

Dodávku vyrobenej elektrickej energie do siete

Zásobovanie ostatných prevádzkových súborov el. Energiou, buď dodávkou z verejnej distribučnej siete alebo dodávkou elektrickej energie vyrobenej generátorom v rámci PS05

PS08 – Meranie a regulácia

Dodávka nadriadeného riadiaceho systému vrátane vizualizácie zabezpečila spoločnosť
ENETEX-TEP s.r.o. s využitím systému SCADA.