DENSO Manufacturing Czech s.r.o. Liberec

Vertikální náplňový absorbér na odlučování HF
Realizace: 4 instalace v letech 2015-2018

Rozsah dodávek:

  • Absorpce HF;
  • Odsávané množství plynu VN=4800 Nm3/h;
  • Teplota odsávaného plynu 20-50 °C (max. 60°C);
  • Vstupní koncentrace HF a anorganických sloučenin fluoru vyjádřených jako fluorovodík cN< 45mg/Nm3;
  • Výstupní koncentrace cN ≤ 4 mg/Nm3;
  • Množství prací kapaliny (DEMI vody) v systému čištění: 1 m3;
  • Spotřeba prací kapaliny (DEMI vody) (odpouštění/dopouštění) 30 l/h;
  • Tlaková ztráta absorbéru cca 1000 Pa;