Vyhľadať

GENERÁLNE DODÁVKY

V priebehu rokov spoločnosť ILD rozšírila portfólio svojich služieb z dodávok súvisiacich čisto so znižovaním emisií tuhých znečisťujúcich látok a plynov ku existujúcim technológiám naprieč všetkými priemyselnými odvetviami až ku generálnym dodávkam technológií, s ktorými čistenie odpadových plynov úzko súvisí.

Za významnú generálnu dodávku považujeme výstavbu Energocentra Mostek, kde bol v súčinnosti s firmou Kovosta-Fluid a.s. dodaný fluidný kotol na spaľovanie bylinnej biomasy (100%), ktorá sa vyznačuje nízkou teplotou tavenia popola.