Vyhľadať

ŽELEZIARNE PODBREZOVÁ a.s.

Odsávací a filtračný systém odsávania spalín z pece EAF a LF
Realizácia: 2013
Rozsah dodávok:

  • realizačná projektová dokumentácia odťahového a filtračného systému pecí EAF a LF.
  • dodávka a montáž filtračnej jednotky ALFA-JET s filtračnou plochou cca 12 000 m2, vrátane vstupného a výstupného kolektoru a vyprázdňovacieho zariadenia.
  • dodávka a montáž dvoch kusov ventilátorov RNAO-1800-S, 1 120 kW – každý s výkonom 450 000 m3/h.
  • manipulácia s odpraškami – paletovacia linka, zásobníkové silo odpraškov, doprava odpraškov medzi silom a paletovaciou linkou.
  • vnútroareálová prípojka VN a trafostanice.

Dielo bolo súčasťou generálnej dodávky zaisťovanej spoločnosťou První železárenská společnost Kladno, s.r.o.