Search

VÝSTAVBA ENERGOCENTRA

Jednou z nejvýznamnějších referencí společnosti ILD je generální dodávka technologie na kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla s fluidním kotlem spalujícím 100% pelet z rostlinné biomasy

Výstavba projektu „MOSTEK Energo – Energocentrum Mostek“ probíhala v letech 2012-2014. Výrobu páry turbinových parametrů zajišťuje kotel dodaný společností Kovosta-Fluid a.s., jedná se o kotel se stacionární fluidní vrstvou. Kotel je schopen spalovat 100% pelet z fytomasy s nízkou teplotou tavení popele. Výrobna splňuje veškeré emisní limity požadované legislativou.

Základní technické parametry:

  • Jmenovitý parní výkon kotle – 22,5 t/hod;
  • Jmenovitý tlak přehřáté páry – 3,95 MPa;
  • Jmenovitá teplota přehřáté páry – 415 C°;
  • Účinnost kotle –> 90%;
  • Činný výkon generátoru – 4,9 MWe;
  • Dodávka tepla pro externí spotřebu – 2,45 MWt;